Добре дошли в нашия магазин!

Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на okazion.photosynthesis.bg е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките, попълване на гаранционни карти на продуктите, т.нт. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от okazion.photosynthesis.bg.

okazion.photosynthesis.bg няма да разпространява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Република България случаи.

Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: mmarinov@photosynthesis.bg

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели,  okazion.photosynthesis.bg може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.